เป้าหมายเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเลือกเองโดยไม่อาจจะหลบเลี่ยงไปได้สำหรับในการลงทุน

เป้าหมายเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเลือกเองโดยไม่อาจจะหลบเลี่ยงไปได้สำหรับในการลงทุน

จุดมุ่งหมายเป็นสิ่งที่เราจึงควรเลือกเองสำหรับการชั่วโมงไปยังความรู้ความเข้าใจต่างๆของเรา ว่าเราจะมีปัญหาแบบใดสำหรับใน�

read more